Career Opportunities

Find jobs in:

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG

Thời gian tập trung: 07h45 – Thứ Hai, ngày 26/06/2023

Địa điểm tập trung: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – CN Đà Nẵng, Phòng 7.3 – tòa nhà ACV - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Nội dung: Khai giảng và hoàn tất thủ tục nhập học.

Lưu ý: Mang theo CMND/CCCD bản gốc, viết bi màu xanh, thông tin đầy đủ về Địa chỉ hiện tại đang cư trú (địa chỉ ở trọ hoặc địa chỉ đã đăng kí tạm trú tạm vắng), Số sổ Bảo hiểm xã hội, Số thẻ Bảo hiểm y tế, mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các giấy tờ cẩn bổ sung theo yêu cầu tuyển dụng.

Trang phục: Quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày tây, tóc gọn gàng.

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG
STT SBD HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH
12Phan Quang QuânNam
23Võ Văn ChươngNam
35Nguyễn Ngọc ÁnhNam
412Nguyễn Đức DụcNam

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG

Thời gian tập trung: 07h45 – Thứ Hai, ngày 26/06/2023

Địa điểm tập trung: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – CN Đà Nẵng, Phòng 7.3 – tòa nhà ACV - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Nội dung: Khai giảng và hoàn tất thủ tục nhập học.

Lưu ý: Mang theo CMND/CCCD bản gốc, viết bi màu xanh, thông tin đầy đủ về Địa chỉ hiện tại đang cư trú (địa chỉ ở trọ hoặc địa chỉ đã đăng kí tạm trú tạm vắng), Số sổ Bảo hiểm xã hội, Số thẻ Bảo hiểm y tế, mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các giấy tờ cẩn bổ sung theo yêu cầu tuyển dụng.

Trang phục: Quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày tây, tóc gọn gàng.

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG
STT SBD HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH
12Phan Quang QuânNam
23Võ Văn ChươngNam
35Nguyễn Ngọc ÁnhNam
412Nguyễn Đức DụcNam

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG

Thời gian tập trung: 07h45 – Thứ Hai, ngày 26/06/2023

Địa điểm tập trung: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – CN Đà Nẵng, Phòng 7.3 – tòa nhà ACV - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Nội dung: Khai giảng và hoàn tất thủ tục nhập học.

Lưu ý: Mang theo CMND/CCCD bản gốc, viết bi màu xanh, thông tin đầy đủ về Địa chỉ hiện tại đang cư trú (địa chỉ ở trọ hoặc địa chỉ đã đăng kí tạm trú tạm vắng), Số sổ Bảo hiểm xã hội, Số thẻ Bảo hiểm y tế, mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các giấy tờ cẩn bổ sung theo yêu cầu tuyển dụng.

Trang phục: Quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày tây, tóc gọn gàng.

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG
STT SBD HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH
12Phan Quang QuânNam
23Võ Văn ChươngNam
35Nguyễn Ngọc ÁnhNam
412Nguyễn Đức DụcNam

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG

Thời gian tập trung: 07h45 – Thứ Hai, ngày 26/06/2023

Địa điểm tập trung: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – CN Đà Nẵng, Phòng 7.3 – tòa nhà ACV - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Nội dung: Khai giảng và hoàn tất thủ tục nhập học.

Lưu ý: Mang theo CMND/CCCD bản gốc, viết bi màu xanh, thông tin đầy đủ về Địa chỉ hiện tại đang cư trú (địa chỉ ở trọ hoặc địa chỉ đã đăng kí tạm trú tạm vắng), Số sổ Bảo hiểm xã hội, Số thẻ Bảo hiểm y tế, mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các giấy tờ cẩn bổ sung theo yêu cầu tuyển dụng.

Trang phục: Quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày tây, tóc gọn gàng.

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN CHỨC DANH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG
STT SBD HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH
12Phan Quang QuânNam
23Võ Văn ChươngNam
35Nguyễn Ngọc ÁnhNam
412Nguyễn Đức DụcNam

Copyright © 2021. Saigon Ground Services Joint Stock Company. All Rights Reserved.

Privacy Policy